Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η melisokomiki.eu αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα δυνατά μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας χρησιμοποιώντας ασφαλή κρυπτογράφηση (SSL) των δεδομένων, ώστε να μην είναι δυνατή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

 Επιπλέον η πρόσβαση στα συστήματα της ιστοσελίδας ελέγχεται από ηλεκτρονικό  πρόγραμμα  προστασίας (firewall), το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες / χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

 Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχει μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό για νομίμως εγκεκριμένους σκοπούς. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται μόνο κατά το μέρος, που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης ή για την λήψη αναγκαίων μέτρων κατόπιν αιτήσεως σας στο προσυμβατικό στάδιο.

Με την είσοδο στην ιστοσελίδα θα εμφανίζεται ένα παράθυρο που θα παροτρύνει τον χρήστη στην αποδοχή των  «cookies».Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του προσώπου, που επισκέπτεται μια ιστοσελίδα, για την τήρηση στατιστικών στοιχείων (προκειμένου να καθορίζονται οι δημοφιλείς διαδικτυακές περιοχές, κ.α.) και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του χρήστη στην ιστοσελίδα, που επιθυμεί. Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη ή για τα αρχεία του. Χρήστης ο οποίος δεν επιθυμεί τη συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, έχει τη δυνατότητα μέσω ρύθμισης στο πρόγραμμα πλοήγησής του στο διαδίκτυο να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως τα μελλοντικά cookies, είτε να αποφασίζει για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή του με αναπόφευκτη ωστόσο συνέπεια να καταστεί πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της τοποθεσίας.

Κατά την επίσκεψή σας στην σελίδα του www.melisokomiki.eu,είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επίθετο, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κ.λπ.) για να πραγματοποιηθούν τυχόν παραγγελίες. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα, που δηλώνετε οπουδήποτε στην σελίδα μας www.melisokomiki.eu ,τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους, που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση τις περιπτώσεις, που προβλέπεται από το Νόμο και  ενώπιον  των  αρμόδιων και μόνο αρχών). Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή ή διαγραφή των στοιχείων του από το ηλεκτρονικό κατάστημα με γραπτό αίτημα προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο οποίος θα ενημερώσει τον καταναλωτή για τις ενέργειες που προέβη  μέσα σε διάστημα 15 ημερών.

© 2024 Κατασκευή ιστοσελίδας Artware