Δημοφιλή Άρθρα

Πρόγραμμα Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας Μελιού 2016

Το Κέντρο Μελισσοκομίας ΚΑΒΑΛΑΣ – ΘΑΣΟΥ ενημερώνει τους μελισσοκόμους του Ν. Καβάλας ότι  μπορούν να αιτηθούν την ένταξή τους στις δράσεις «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας Μελιού ετών 2016.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

  1. Ταυτότητα
  2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο θεωρημένου Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου, (το φωτοαντίγραφο πρέπει να περιλαμβάνει τη σελίδα με τα προσωπικά στοιχεία του Μελισσοκόμου και τη σελίδα με την τελευταία θεώρηση).
  3. Φωτοαντίγραφο του Ε1 και του Ε3 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης.
  4. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (την παραλαμβάνετε από το ΚΜ).
  6. Πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών
  7. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ΟΓΑ (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας και της σελίδας όπου φαίνεται η θεώρηση).(Μόνο για τις μετακινήσεις)
  8. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελ/κού αυτοκινήτου.(Μόνο για τις μετακινήσεις)
  9. Δελτία αποστολής των μετακινήσεων.(Μόνο για τις μετακινήσεις)

 

Σημείωση: Η Υποβολή της αίτησης και τα τιμολόγια κυψελών θα γίνονται δεκτά έως 28/4/16.

                    Η δράση των μετακινήσεων αναφέρεται μόνο σε επαγγελματίες μελισσοκόμους, έχοντας >150 μελίσσια και συνταξιούχους του ΟΓΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του Κέντρου Μελισσοκομίας ΚΑΒΑΛΑΣ – ΘΑΣΟΥ 25930 58290.

© 2024 Κατασκευή ιστοσελίδας Artware